FAQ

Wat is elektrosmog?

Elektrosmog is in feite niets anders dan een verzamelnaam. Onder elektrosmog vallen alle bijwerkingen die ontstaan wanneer elektriciteit geproduceerd, getransporteerd of gebruikt wordt. Dit is echter niet het enige. Er ontstaat namelijk ook elektrosmog wanneer er spanning is, wanneer elektrische stroom vloeit of wanneer een zender elektromagnetische golven afgeeft. In de volksmond staat elektrosmog dan ook wel bekend als straling van elektrische apparaten.

Hoe wordt elektrosmog veroorzaakt?

Elektrosmog wordt doorgaans veroorzaakt door elektrische apparaten. Doordat mensen steeds meer elektrische apparaten in huis hebben, komt er ook steeds meer straling. Het zijn echter niet alleen elektrische apparaten die elektrosmog veroorzaken. Ook smartphones verspreiden namelijk de nodige straling. Dit is helemaal het geval wanneer dit apparaat onderweg gebruikt wordt. Doordat mensen dan bewegen, wordt er constant verbinding gezocht met de dichtstbijzijnde zendmast om verbinding te maken. Advies is dan ook om geen smartphone te gebruiken wanneer jij je voortbeweegt. De straling is in da geval namelijk alleen maar krachtiger. In een auto of trein is het allemaal nog erger, aangezien de elektrosmog weerkaatst wordt door de metalen buitenkant. Hierdoor word je blootgesteld aan een dubbele dosis straling.

Is elektrosmog gevaarlijk?

Ja, elektrosmog is zeker gevaarlijk. Al merk je hier op de korte termijn vrij weinig tot niets van. Wanneer jij gedurende je leven langdurig blootgesteld wordt aan straling van elektrische apparaten, kan dit gevolgen hebben voor je gezondheid. Elektrosmog kan onder meer resulteren in slapeloosheid. Hierdoor neemt je energie af en krijg je een kortere concentratieboog. Daarnaast kun je er hoofdpijn door krijgen en voel je je mogelijk duizelig. Diverse onderzoekers beweren dat elektrosmog zelfs kanker kan veroorzaken, maar dit is nog niet met zekerheid te zeggen.

Kan brain fog veroorzaakt worden door elektrosmog?

Brain fog, ook wel hersenmist, kan zeker een gevolg zijn van elektrosmog. De straling van elektrische apparaten kan namelijk invloed hebben op het brein. Indien jij last hebt van brain fog, uit dit zich doorgaans in verschillende symptomen. Zo kom je moeilijk uit je woorden, heb je moeite je te concentreren en ben je enigszins verward. Ook is je kortetermijngeheugen een stuk minder dan anders, ben je snel afgeleid door van alles en nog wat en heb je vaak een slecht humeur. Naast mentale klachten kan brain fog als gevolg van elektrosmog ook fysieke klachten met zich meebrengen Zo kun je bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen of darm- en maagpijn. Ook kunnen er ineens allergieën opduiken.

Hoe is elektrosmog waar te nemen?

De straling die afkomstig is van elektrische apparaten, is onzichtbaar. Hierdoor weten veel mensen niet dat zij hiermee te maken hebben. Vaak wordt er dan ook niets aan gedaan. Om erachter te komen of er sprake is van een verhoogde concentratie elektrosmog in jouw woning, moet je over een speciale meter beschikken. Met behulp van deze meter kun je de straling vervolgens waarnemen. Waarschijnlijk heb je deze meter niet in huis. Wanneer je toch uitsluitsel wilt hebben over de hoeveelheid straling in je woning, schakel je een expert in.

Hoe is elektrosmog waar te nemen?

Elektrosmog is wel degelijk te verminderen. Dit is mogelijk door afstand te nemen van bepaalde apparaten die veel straling veroorzaken, zoals een magnetron. Wanneer jij dergelijke apparaten veel gebruikt, zit je hier waarschijnlijk niet op te wachten. Gelukkig is het helemaal niet noodzakelijk deze apparaten te verwijderen uit je woning. Je kunt namelijk ook een expert inschakelen. Hij maakt in eerste instantie een inspectieronde door je woning. Hierbij meet hij de straling. Op deze manier kan hij direct bekijken welke maatregelen hij het beste kan nemen om de elektrosmog te verminderen.

Wat kun je zelf doen aan een te grote hoeveelheid elektrosmog?

Om elektrosmog te verminderen is een expert niet altijd noodzakelijk. Je kunt zelf namelijk ook het een en ander doen om elektrosmog te verminderen. Gebruik je smartphone bijvoorbeeld niet in het verkeer. Je telefoon zoekt namelijk constant verbinding met een zendmast en dat brengt veel straling met zich mee. Om diezelfde reden is het belangrijk je telefoon ’s nachts uit te zetten wanneer je deze naast je bed legt. Daarnaast dien je apparaten op een redelijke afstand te houden. Hoe dichterbij je zit, hoe meer straling.

Kun je schade aan je lichaam door elektrosmog verminderen?

Ja, behoort tot de mogelijkheden. Wanneer jij langdurig blootgesteld bent aan elektrosmog, is de kans groot dat er schade is ontstaan. In dat geval is het belangrijk dat je voldoende antioxidanten eet. Antioxidanten zitten in verschillende voedingsmiddelen. Zo komt dit onder meer voor in knoflook, artisjokken, blauwe bessen, Eet je hier niet genoeg van? Dan is het van belang een gezond eetpatroon na te streven. De kans op onherstelbare schade in je lichaam wordt op deze manier beperkt.  

Wat kan een professional doen aan te veel elektrosmog?

Je kunt zelf een aantal kleine dingen doen om elektrosmog te verminderen. Dit heeft echter niet altijd het gewenste effect. Wanneer je de straling nog verder terug wilt dringen, schakel je een professional in. Er zijn tegenwoordig heel wat mensen die zich richten op het verminderen van elektrosmog. Zij hebben speciale methodes om de straling te verminderen. Deze methodes absorberen als het ware de elektrosmog, waardoor het gehalte in jouw woning aanzienlijk minder wordt.